Лерински революционен район на ВМРО  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , , ,

Леринският революционен район на Вътрешната македоно-одринска революционна организация е част от Втори Битолски революционен окръг. Основан е в град Лерин през учебната 1899/1900 г. от Георги Попхристов. Същата година на място пристига организационната чета на Марко Лерински от Котел, която започва да развива структурите на организацията и да обучава местното население за въоръжени действия. По-следващата 1902 година е тежка за Леринския район. Първо през февруари избухва Йосифовата афера, в следствие на което в затвора попадат ръководителя на околийския комитет Андрей Кожухаров от Скопие и много местни активисти, и второ през юни в Пътеле е разбита четата на Марко Лерински и с него загива помощникът му Дине Абдурахманов. На следващата 1903 година на 29 май в село Баница са унищожени четите на новоназначения лерински ръководител – офицера Георги Папанчев от Сливен, и войводите Евстрати Дачев, Васил Попов и Силян Пардов.


През Илинденско-Преображенското въстание Леринския революционен район се ръководи от Лечо Настев, Тане Стойчев и Алексо Джорлев. Те разполагат с 250 четници от селата Баница, Горничево, Церово, Борешница, Росен, Вощарани и Пътеле. След погрома от въстанието главни войводи в Леринско остават Тане Стойчев и Дзоле Гергев, като след смъртта на двамата и преди Младотурската революция от 1908 година Найден Бъндев от Горничево води околийската чета. След 1911 година революционната мрежа в района започва да се възстановява от Кръсте Льондев от Неокази, който е активен в областта и през Балканската война. След Първата световна война и при възстановяването на ВМРО лерински околийски войвода е Илия Лерински от Баница, като е особено активен в периода 1923-1925 година.
Четата на войводата Илия Лерински.

Оттогава най-вероятно датира и печата на Леринския революционен район, закрит след шестия общ конгрес на ВМРО в Брежани, Горноджумайско. Печатът представлява метална кръгла плочка, с гравиран във външен кръг текст „В.М.Р.О. :: Лѣринска революционна околия”, а във вътрешността на възстаническо знаме стои надпис „Свобода или смъртъ” заедно с пушки, револвери, бомби и ками.

Снимките с печата и неговия мастилен отпечатък се публикуват за първи път в интернет. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...