Лерински революционен район на ВМРО  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , , ,

Леринският революционен район на Вътрешната македоно-одринска революционна организация е част от Втори Битолски революционен окръг. Основан е в град Лерин през учебната 1899/1900 г. от Георги Попхристов. Същата година на място пристига организационната чета на Марко Лерински от Котел, която започва да развива структурите на организацията и да обучава местното население за въоръжени действия. По-следващата 1902 година е тежка за Леринския район. Първо през февруари избухва Йосифовата афера, в следствие на което в затвора попадат ръководителя на околийския комитет Андрей Кожухаров от Скопие и много местни активисти, и второ през юни в Пътеле е разбита четата на Марко Лерински и с него загива помощникът му Дине Абдурахманов. На следващата 1903 година на 29 май в село Баница са унищожени четите на новоназначения лерински ръководител – офицера Георги Папанчев от Сливен, и войводите Евстрати Дачев, Васил Попов и Силян Пардов.


През Илинденско-Преображенското въстание Леринския революционен район се ръководи от Лечо Настев, Тане Стойчев и Алексо Джорлев. Те разполагат с 250 четници от селата Баница, Горничево, Церово, Борешница, Росен, Вощарани и Пътеле. След погрома от въстанието главни войводи в Леринско остават Тане Стойчев и Дзоле Гергев, като след смъртта на двамата и преди Младотурската революция от 1908 година Найден Бъндев от Горничево води околийската чета. След 1911 година революционната мрежа в района започва да се възстановява от Кръсте Льондев от Неокази, който е активен в областта и през Балканската война. След Първата световна война и при възстановяването на ВМРО лерински околийски войвода е Илия Лерински от Баница, като е особено активен в периода 1923-1925 година.
Четата на войводата Илия Лерински.

Оттогава най-вероятно датира и печата на Леринския революционен район, закрит след шестия общ конгрес на ВМРО в Брежани, Горноджумайско. Печатът представлява метална кръгла плочка, с гравиран във външен кръг текст „В.М.Р.О. :: Лѣринска революционна околия”, а във вътрешността на възстаническо знаме стои надпис „Свобода или смъртъ” заедно с пушки, револвери, бомби и ками.

Снимките с печата и неговия мастилен отпечатък се публикуват за първи път в интернет. 

Българските войнишки гробове в Киречкьой-Хортакьой  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , , , , , ,


Киречкьой-Хортакьой е британско военно гробище от Първата световна война, намиращо се непосредствено между двете едноименни села, днес Асвестохори и Хортиатис в блозост до град Солун. В периода януари 1916 - януари 1919 г. на мястото са били разположени британски военни болници, в които предимно от Испански грип умират 588 британски и 58 пленени български войници. След края на Втората световна война там са погребани още 17 британски войници, загинали във войната. Българските военни са от 1-и софийски, 3-и бдински, 4-и плевенски, 9-и пловдивски, 14-и македонски, 15-и ломски, 17-и доростолски, 20-и добруджански, 26-и пернишки, 27-и чепински, 33-и свищовски, 34-и троянски, 39-и солунски, 40-и беломорски, 41-и, 49-и калимански, 51-и вардарски, 54-и битолски, 57-и драмски, 58-и гюмюрджински,  60-и, 61-и, 62-и, 65-и, 67-и, 71-и пехотен полк, от 2-и артилерийски полк, от минохвъргачна рота и от 9. д. инж. прк.

ЗАГИНАЛИ:


01. Сали Алиев, редник от 9-и пехотен полк, починал на 11.11.1918 г., гроб 440

02. Р. Андреев, редник, починал на 18.11.1918 г., гроб 472

03. Пенчо Ангелов, редник от 49-и пехотен полк, починал на 3.12.1918 г., гроб 535

04. Никола Атанасов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 17.1.1919 г., гроб 631

05. Методи Бакуров, редник от 17-и артилерийски полк, починал на 9.12.1918 г., гроб 657

06. Стоян Денчев, редник от 34-и пехотен полк, починал на 20.1.1919 г., гроб 632

07. И. Димов, редник, починал на 7.11.1918 г., гроб 412


08. Димитър Георгенлиев, редник от 34-и пехотен полк, починал на 21.9.1918 г., гроб 85

09. Шабан Ибишев, редник от 62-и пехотен полк, починал на 18.9.1918 г., гроб 73

10. Атанас Калайджиев, редник от 20-и пехотен полк, починал на 16.12.1918 г., гроб 576

11. Панайот Калаусков, редник от 14-и пехотен полк, починал на 4.12.1918 г., гроб 537

12. Спиридон Ст. Канев, редник от 60-и пехотен полк, починал на 4.1.1919 г., гроб 617


13. Михаил Карагюлев, редник, починал на 1.10.1918 г., гроб 195

14. Юрдан И. Х., редник, починал на 3.10.1918 г., гроб 207

15. Михал Вуч. Кертов, ефрейтор от 1-и пехотен полк, починал на 4.11.1918 г., гроб 437

16. Петко Христов, редник от 1-и пехотен полк, починал на 19.12.1918 г., гроб 585

17. Витан Г. Китанов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 17.12.1918 г., гроб 577

18. Георги М. Клинчарски, редник от 3-и пехотен полк, починал на 22.11.1918 г., гроб 485

19. Цветан М. Кънчев, редник 58-и пехотен полк, починал на 7.12.1919 г., гроб 548

20. Константин Я. Константинов, редник от минохвъргачна рота, починал на 17.1.1919 г., гроб 630

21. Никола Кръстев, редник, починал на 31.12.1918 г., гроб 611

22. Никола К. Кузов, редник от 27-и пехотен полк, починал на 11.10.1918 г., гроб 305

23. Григор Ив. Лилов, редник 15-и пехотен полк, починал на 16.1.1919 г., гроб 628

24. Васо М. Липчов, редник от 39-и пехотен полк, починал на 1.12.1918 г., гроб 524

25. Жем (Семо) Майрамов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 23.9.1918 г., гроб 99

26. Димитър Маринов, редник от 51-и пехотен полк, починал на 20.11.1918 г., гроб 480

27. Георги Мавров, редник от 26-и пехотен полк, починал на 24.10.1918 г., гроб 396


28. Н. Меворах, редник, починал на 2.1.1919 г., гроб 606

29. Юрдан М. Неделчев, редник от 61-и пехотен полк, починал на 3.1.1919 г., гроб 615

30. Васил К. Николов, редник от 17-и пехотен полк, починал на 31.10.1918 г., гроб 404

31. Иван Г. Павлов, ефрейтор от 58-и пехотен полк, починал на 3.1.1919 г., гроб 616

32. Пеню Н. Пенев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 7.1.1919 г., гроб 622

33. Иван Петков, редник от 34-и пехотен полк, починал на 5.10.1918 г., гроб 233

34. Злати Л. Петков, редник от 33-и пехотен полк, починал на 9.10.1918 г., гроб 280

35. Тодор Д. Петров, редник от 2-и артилерийски полк, починал на 20.11.1918 г., гроб 481

36. Тодор Д. Ранев, редник от 40-и пехотен полк, починал на 5.1.1919 г., гроб 620

37. К. Христов Раянски, редник, починал на 6.11.1918 г., гроб 410

38. Апостол Янев С., редник от 33-и пехотен полк, починал на 28.11.1918 г., гроб 512


39. Герасим Кр. Спасов, редник от 65-и пехотен полк, починал на 9.10.1918 г., гроб 281

40. Панде Л. Стаменов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 24.11.1918 г., гроб 499

41. Захари Н. Стаменов, редник от 41-и пехотен полк, починал на 7.12.1918 г., гроб 553

42. П. Стойков, редник, починал на 26.11.1918 г., гроб 505

43. Христо М. Стоймиров, редник от 54-и пехотен полк, починал на 5.12.1918 г., гроб 538

44. Юрдан П. Събчев, редник от 41-и пехотен полк, починал на 5.1.1919 г., гроб 621

45. С. Танков, редник, починал на 4.11.1918 г., гроб 432

46. Стоян П. Ташов, редник от 39-и пехотен полк, починал на 17.9.1918 г., гроб 65

47. Никола Ил. Терзийски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 23.11.1918 г., гроб 494


48. Беню Тодоров, редник от 4-и пехотен полк, починал на 10.10.1918 г., гроб 304

49. Янко Д. Тодоров, редник, починал на 7.10.1918 г., гроб 250

50. Станчо П. Толаков, редник от 9. д. инж. прк., починал на 3.10.1918 г., гроб 208

51. Георги Я. Тризилски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 16.11.1918 г., гроб 461

52. Младен Н. Цанов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 23.11.1918 г., гроб 493

53. Иван Н. Вапиров, редник от 54-и пехотен полк, починал на 2.11.1918 г., гроб 431

54. Ангел Ив. Вълчев, редник от 39-и пехотен полк, починал на 30.11.1918 г., гроб 518

55. Атанас П. Воденичарски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 28.11.1918 г., гроб 511

56. Атанас Волов, фелдфебел от 57-и пехотен полк, починал на 7.10.1918 г., гроб 249

57. Костадин Жилков, редник от 14-и пехотен полк, починал на 28.11.1918 г., гроб 510

58. Манаси Д. Златанович, редник от 67-и пехотен полк, починал на 9.1.1919 г., гроб 624


Българските войнишки гробове в Брало, Лахна, Саръгьол и Струма  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , , , ,


Карта на Британските военни гробища на територията на
 Гърция. Български военни гробове (общо 223) от Първата
световна война има запазени в гробищата в Брало,
Лахна, Саръгьол, Струма, Киречкьой-Хортакьой,
 Микра и Зейтинлък.
Българските войници, погребани в британските военни гробища в Брало, Лахна, Саръгьол и Струма, наброяват 26 души. Самотният погребан в Брало български войник вероятно умира в плен от Испански грип далеч от родния край в Централна Гърция. Там, в периода октомври 1917 - април 1919 година, в близост до град Ламия, е била разположена британската полева болница 49. Военните гробища в Лахна, Саръгьол и Струма обаче се намират непосредствено до фронтовата линия на Македонския фронт през Първата световна война. В началото на XX в. Саръгьол е смесено българо-турско село, на 5 км южно от Кукуш. Военното гробище Струма се намира между селата Орляк и Салтъкли (Стримонико и Калокастро), разположени на левия бряг на река Струма и отстоящи на 20 км западно от Сяр (Серес). През август 1916 г. по време на Струмската настъпателна операция българската Втора армия навлиза в града и заема целия източен бряг на реката, чак до Орфанския залив на Бяло море. Позиция, която българската армия удържа до края на войната. По ирония на съдбата фронтовата линия повтаря тази от времето на Междусъюзническата война, когато между 19-21 юни 1913 г. в тежки сражения при Кукуш и Лахна, срещу многократно превъзхождащ противник, Втора армия е принудена да отстъпи към Горна Джумая (Благоевград).

За английските военни гробища се грижи Комисията за военни гробища на Британската общност (Commonwealth War Graves Commission или CWGC). Това е международна организация с нестопанска цел, която поддържа 23 000 гробища и паметници в 154 държави на около 1.7 милиона загинали мъже и жени по време на Първата и Втората световна война. Финансирана от правителствата на Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зелания, Южна Африка и Индия, както и от частни дарения, организацията разполага със собствен бюджет и поддържа редица гробища, включително две в България: военни гробове на 256 души в София и Пловдив.

В Беломорието още британски военни гробища има в Дедеагач, южно от Дойран и в Карасуле, но в тях няма погребани български войници. Вижте също статиите ни за:

ЗАГИНАЛИ:

Брало
01. С. К. Генев, редник, починал на 22.10.1918 г., гроб 137

Лахна
01. Цветко Бършачков, редник, починал на 8.10.1916 г., гроб I. B. 16

02. Зулака Демиров, редник, починал на 17.10.1917 г., гроб III. D. 12

03. Марин Димитров, редник, починал на 3.10.1916 г., гроб I. A. 13

04. Делчо Григоров, редник, починал на 23.10.1917 г., гроб III. C. 13.

05. Васил Колишков, редник, починал на 24.11.1916 г., гроб I. D. 17

06. Георги Лазов, редник, починал на 4.11.1916 г., гроб I. D. 4

07. Станко Манчов, редник, починал на 28.11.1916 г., гроб I. D. 22

08. Иван Маринов, редник, починал на 5.10.1916 г., гроб I. C. 9

09. Димчо Медалков, редник, починал на 5.9.1916 г., гроб II. B. 13

10. Атанас Петков, редник, починал на 29.10.1917 г., гроб III. B. 14

11. Никола Петров, редник, починал на 14.10.1916 г., гроб I. C. 24

12. Никола Петров, редник, починал на 3.10.1916 г., гроб I. A. 14

13. Кръстю Шанов, редник, починал на 5.11.1916 г., гроб I. D. 5

14. Васил Спиров, редник, починал на 1.12. 1916 г., гроб I. D. 24

15. Иван Тодоров, редник, починал на 28.10.1917 г., гроб III. C. 14

16. Васил Василев, редник, починал на 5.9.1917 г., гроб III. A. 8.

Саръгьол
01. Пею Вълев Елкин, редник, починал на 20.09.1918 г., гроб C. 371

02. Цветан Копив, редник, починал на 7.12. 1918 г., гроб A. 161

03. Димитър Манов, фелдфебел, починал на 20.9.1918 г., гроб C. 369

04. Обрен Николов, редник, починал на 12.10.1917 г., гроб C. 373

05. Евгени Нисте, редник, починал на 20.9.1918 г., гроб C. 370

06. Стефан Цонев, редник, починал на 21.9.1918 г., гроб C. 372

Струма
01. А. Колев, редник, починал на 8.11.1918 г., гроб II. A. 12

02. Стоян Лазаров, ефрейтор, починал на 16.4.1917 г., гроб VIII. E. 13

03. Георги Ташков, редник, починал на 8.11.1918 г., гроб II. A. 11


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...