Българските войнишки гробове в Микра  

Posted by IllustrationBeloMore in , ,Български военнопленници в Микра край Солун, 1919 г.
"Писмо до Международния комитет на Червения кръст в Женева 
Господин Председателю, Положението на българските пленници в Гърция и в Сърбия не е подобрено. Скорбутът и блатната треска, подпомагани от ужасни лишения и от немарата на санитарните власти в двете тия страни, продължават своите опустошения; броят на техните жертви постоянно се увеличава. Гърците са турили българите в дъсчени бараки с пробити покриви и са ги оставили без всеки санитарни грижи. Болни или здрави, пленниците спят на гола земя, а в дъждовно време – у локви вода. Гръцкият офицер, който ги надзирава, е съдружник със съдържателя на бакалницата в пленническия стан; пленниците са принудени да купуват от нея и да плащат за неща десет пъти по-скъпо, отколко се продават в града. Това не е клевета, но печална истина. Не така се отнасят англичаните и италиянците с българските пленници: те ги окръжават с всички грижи, каквито човещината и хигиената предписват.
Благоволете да приемете, Господин Председателю, уверение за нашето най-високо уважение.
Лозана, 2 октомври 1919.
Председател: Д. Мишев.
Секретар: М. Петров." "Сите българи заедно"


Микра ("Малкия Карабурун") е британско военно гробище от Първата световна война, намиращо се в местността Каламария, днес квартал на град Солун. Отворено е като военен лагер през април 1917 година и се използва до 1920 г. След примирието гробището е разширено с препогребването на военни от близки места. Във военното гробище са разположени 1810 гроба на войници от Британската общност, паметни плочи на идентифицирани сестри и офицери от потопени британски кораби и гробовете на 147 войници и офицери от други националности. Сред тях са 95 български войници, починали мъчително в плен от рани или болести. Те са от 3-и бдински, 5-и дунавски, 12-и балкански, 14-и македонски пехотен полк, 17-и доростолски, 22-и тракийски, 26-и пернишки, 27-и чепински, 30-и шейновски, 34-и троянски, 36-и козлодуйски, 39-и солунски, 40-и беломорски, 41-и, 44-и тунджански, 46-и добрички, 50-и нишавски, 51-и вардарски, 54-и битолски, 58-и гюмюрджински, 60-и, 70-и,71-и, 72-и и 85-и пехотни полкове.ЗАГИНАЛИ:

01. Марко К. Андреев, редник от 58-и пехотен полк, починал на 21.9.1918 г., гроб 324

02. Неизвестен български войн, редник, починал на 2.10.1918 г., гроб 462


03. Милко И. Монев, редник от 50-и пехотен полк, починал на 7.10.1918 г., гроб 530

04. Тодор Ясков, редник от 58-и пехотен полк, починал на 8.10.1918 г., гроб 575

05. Стойко Ст. Драгнев, редник от 58-и пехотен полк, починал на 21.10.1918 г., гроб 636

06. Васил Наков, починал на 7.2.1918 г., гроб 1263

07. Мартин И. Янов, редник от 60-и пехотен полк, починал на 20.3.1919 г., гроб 1323

08. Стоян Стоилчов, редник от 14-и пехотен полк, починал на 20.4.1919 г., гроб 1385

09. Али Н. Велиев, редник от 72-и пехотен полк, починал на 21.5.1919 г., гроб 1414

10. Атанас Т. Ботев, 3-и пехотен полк, починал на 24.5.1919 г., гроб 1415

11. Трънте Куртов, редник от 13 д. пр. тр., починал на 25.5.1919 г., гроб 1416

12. Любо Ст. Христов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 25.5.1919 г., гроб 1417

13. Харамби Ст. Иончиков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 27.5.1919 г., гроб 1418

14. Никола И. Гогов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 29.5.1919 г., гроб 1419

15. Костадин Ст. Праматаров, редник от 34-и пехотен полк, починал на 31.5.1919 г., гроб 1420

16. Петко Н. Цветков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 2.6.1919 г., гроб 1421

17. Георги Я. Манолов, редник от 26-и пехотен полк, починал на 4.6.1919 г., гроб 1422

18. Б. Барлов, редник, починал на 6.6.1919 г., гроб 1423

19. Мишо Г. Мотев, редник от 34-и пехотен полк, починал на 12.6.1919 г., гроб 1424

20. Сотир Ст. Воденичарски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 27.6.1919 г., гроб 1427

21. Стефчо Н. Близнашки, редник от 17-и пехотен полк, починал на 5.7.1919 г., гроб 1428

22. К. Х. Каранашеов,  редник, починал на 16.7.1919 г., гроб 1432

23. Гено И. Гайдарски, редник от 17-и пехотен полк, починал на 17.7.1919 г., гроб 1433

24. Първо М. Анкушев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 19.7.1919 г., гроб 1434

25. Христо И. Митецки, редник от 71-и пехотен полк, починал на 21.7.1919 г., гроб 1435

26. Стоян М. Буртов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 24.7.1919, гроб 1436

27. Вълчо Р. Данчев, старши подофицер от 3-и пехотен полк, починал на 3.8.1919 г., гроб 1438

28. Стоян Т. Ванев, редник от 54-и пехотен полк, починал на 3.8.1919 г., гроб 1439

29. Марин П. Маринов, редник 3-и пехотен полк, починал на 4.8.1919 г., гроб 1441

30. Д. А. Нешев, ефрейтор, починал на 17.8.1919 г., гроб 1445

31. Енвали Е. Ибрямов, редник, починал на 18.8.1919 г., гроб 1446

32. Атанас Т. Атанасов, редник от 70-и пехотен полк, починал на 29.8.1919 г., гроб 1452

33. Шабан С. Махмудов, 72-и пехотен полк, починал на 29.8.1919 г., гроб 1453

34. Йон Н. Топаранов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 30.8.1919 г., гроб 1454

35. Генчо Г. Иванов, редник от 51-и пехотен полк, починал на 30.8.1919 г., гроб 1455

36. Пъшо Кр. Пашов, редник от 58-и пехотен полк, починал на 3.9.1919 г., гроб 1456

37. Дончо Р. Панков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 5.9.1919 г., гроб 1457

38. Мехмед М. Хюсеинов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 8.9.1919 г., гроб 1458

39. Богдан М. Христов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 10.9.1919 г., гроб 1459

40. Божил Г. Лилков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 16.9.1919 г., гроб 1460

41. Хюсеин Х. Хасанов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 18.9.1919 г., гроб 1461

42. Петър К. Милошев, редник, починал на 23.9.1919 г., гроб 1462

43. Ахмед М. Хюсеинов, редник от 5-и пехотен полк, починал на 18.9.1919 г., гроб 1463

44. Ангел П. Динолов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 30.9.1919 г., гроб 1464

45. Ташо Ат. Ташев, редник от 72-и пехотен полк, починал на 30.9.1919 г., гроб 1465

46. Георги К. Дичев, редник от 71-и пехотен полк, починал на 2.10.1919 г., гроб 1467

47. Ахмед И. Мехмедов, редник, починал на 2.10.1919 г., гроб 1468

48. Петър П. Колев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 2.10.1919 г., гроб 1469

49. Александър Величков, редник от 22-и пехотен полк, починал на 4.10.1919 г., гроб 1470


50. Мехмед М. Хюсеинов, редник от 5/7 път. уч., починал на 5.10.1919 г., гроб 1471

51. Осман Е. Реджебов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 7.10.1919 г., гроб 1472

52. Вани Ст. Шанов, редник, починал на 11.10.1919 г., гроб 1473

53. Димитър Ст. Гатев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 12.10.1919 г., гроб 1474

54. Юрдан П. Калибонски, редник от 71-и пехотен полк, починал на 15.10.1919 г., гроб 1476

55. Тодор Ст. Иванов, редник от 40-и пехотен полк, починал на 18.10.1919 г., гроб 1477

56. П. Гатев Панков, редник, починал на 19.10.1919 г., гроб 1478

57. Лазар Хр. Лазаров, редник от 71-и пехотен полк, починал на 19.10.1919 г., гроб 1479

58. Петър И. Станков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 19.10.1919 г., гроб 1480

59. С. Юрданов Симеонов, редник, починал на 21.10.1919 г., гроб 1481

60. Йоцо Христов М., ефрейтор, починал на 21.10.1919 г., гроб 1482

61. Флоро А. Петев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 24.10.1919 г., гроб 1483

62. Алиов К. Азиов, редник, 24.10.1919 г., гроб 1484

63. Иван Гр. Иванов, редник от 12-и пехотен полк, починал на 23.10.1919 г., гроб 1486

64. С. Димитров Михаилов, редник, починал на 2.11.1919 г., гроб 1487

65. К. Денчев Пенчев, редник, починал на 5.11.1919 г., гроб 1488

66. Халил Алиев, редник, починал на 8.11.1919 г., гроб 1489

67. Коце С. Ненов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 14.11.1919 г., гроб 1491

68. Р. Пецев Илиев, редник, починал на 17.11.1919 г., гроб 1493

69. Иван П. Минков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 19.11.1919 г ., гроб 1494

70. Ф. Пенчев Миладинов, редник, починал на 18.11.1919 г., гроб 1495

71. В. Петков Вучев, редник, починал на 15.11.1919 г., гроб 1496

72. Пръван Хр. Велчев, редник от 6 полиц. 1/2 е-н, починал на 30.11.1919 г., гроб 1497

73. Кръстьо К. Константинов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 30.11.1919 г., гроб 1498


74. Иван В. Цеков, редник от 3-и пехотен полк, починал на 30.11.1919 г., гроб 1499

75. Хюсеин С. Салиев, редник от 46-и пехотен полк, починал на 30.11.1919 г., гроб 1500

76. Стоян Б. Тотев, редник от 44-и пехотен полк, починал на 4.12.1919 г., гроб 1501

77. Мехмед Исмаилов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 12.12.1919 г., гроб 1502

78. М. Маринов Търналов, редник, починал на 29.12.1919 г., гроб 1503

79. Тодор Н. Ангелов, редник от 39-и пехотен полк, починал на 29.12.1919 г., гроб 1504

80. Антон Ст. Иванов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 2.1.1920 г., гроб 1505

81. Милослав М. Джамбазов, младши подофицер от 3-и пехотен полк, починал на 2.1.1920 г., гроб 1506

82. Иванов Перфанов, редник, починал на 12.1.1920 г., гроб 1507

83. Г. Стоичев Станков, редник,  починал на 18.1.1920 г., гроб 1508

84. М. Милов Великов, редник, починал на 19.1.1920 г., гроб 1509

85. Л. Митров Каратомов, редник, починал на 27.1.1920 г., гроб 1510

86. Стефан К. Томов, редник от 27-и пехотен полк, починал на 30.1.1920 г., гроб 1511

87. Станойко Т. Ангелов, редник от 71-и пехотен полк, починал на 9.2.1920 г., гроб 1523

88. М. Иванов Алинков, редник, 16.2.1920 г., гроб 1535

89. Милтиад А. Найденов, редник от 38-и пехотен полк, починал на 19.4.1918 г., гроб 1727

90. Петко Т. Митранов, редник от 85-и пехотен полк, починал на 7.12.1918 г., гроб 1728

91. Н. А. Ергеледжиев, редник, починал на 16.2.1919 г., гроб 1845

92. Стефан К. Караканев, редник от 5/8 път. уч., починал на 21.2.1919 г., гроб 1846

93. Неизвестен български войн, редник, починал на 26.2.1919 г., гроб 1847

94. Осман Ал. Реджебов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 23.12.1918 г., гроб 1848

95. Атанас К. Вълчанов, редник от 41-и пехотен полк, починал на 19.2.1919 г., гроб 1849

Стихотворенито „На заложника“, писано от участника в Първата световна война Тодор Влаевски по време на пленничеството му в лагера „Микра“ край Солун. Солун, [1919 г.] ДА – Ловеч, ф. 1259, оп. 1, а.е. 15, л. 1–2Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...