Българските войнишки гробове в Зейтинлъка  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , , , ,

Зейтинлък е името на обширна местност в Солун, наситена с много история, превратности, печал. Името и' идва от множеството маслинови дървета и примитивни работилници за добиване на зехтин. В края на XIX в. в Зейтинлък се намират католическите гробища "Св. Викентий" и "Св. Павел", в съседство със сградите на ордена на лазаристите. По време на Първата световна война манастирът е превърнат в болница. През 1886 г. в парка Зейтинлък е построена и Солунската българска католическа гимназия, просъществувала до 1913 г.

През Първата световна война там са разположени Британския и Френския експедиционни корпуси. Скоро към тях се присъединяват италиански, сръбски, руски и колониални войски, които воюват срещу българската армия. Военното гробище в Зейтинлъка се образува край католическото гробище, но от лятото на 1916 година се разраства и обособява в отделен гробищен парк "Лембет". Погребани в английската секция от гробището са починалите в плен от рани или болести 44 български войници от 3-и бдински, 5-и дунавски, 13-и рилски, 14-и радомирски*, 17-и доростолски, 22-и тракийски, 34-и троянски , 54-и самоковски, 58-и гюмюрджински, 62-и старозагорски*, 64-и горноджумайски* и 85-и метохийски* полкове.

Погребение на войници в британската секция от гробището в Зейтинлъка


ЗАГИНАЛИ:

01. Иван Тр. Младенов, редник от 13-и пехотен полк, починал на 6.10.1916 г., гроб 455

02. Стойко Д. Малинов, редник от 13-и пехотен полк, починал на 6.10.1916 г., гроб 526

03. Васил Христов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 9.10.1916 г., гроб 541

04. Петър П. Шанов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 8.10.1916 г., гроб 542

05. Ценко К. Каменов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 12.10.1916 г., гроб 577

06. Стойчо Ат. Стойков, редник от 13-и пехотен полк, починал на 12.10.1916 г., гроб 578

07. Петър Христов, редник, починал на 15.10.1916 г., гроб 591

08. Мончо Ст. Магарев, редник от 54-и пехотен полк, починал на 2.12.1916 г., гроб 718

09. Цветко К. Радулов, редник от 3-и пехотен полк, починал на 2.12.1916 г., гроб 719

10. Йосиф З. Сталичевски, подпоручик от 34-и пехотен полк, починал на 14.12.1916 г., гроб 729

11. Димитър Гарванов, редник от 64-и пехотен полк, починал на 30.10.1916 г., гроб 752

12. Серафим Ст. Ризов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 15.04.1917 г., гроб 958

13. Коста Ст. Арнаутски, редник от 54-и пехотен полк, починал на 22.03.1917 г., гроб 1002

14. Цветко С. Доков, редник от 17-и пехотен полк, починал на 7.06.1917 г., гроб 1063

15. Петър Н. Генов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 17.06.1917 г., гроб 1081

16. Злати П. Вуков, редник от 54-и пехотен полк, починал на 1.07.1917 г., гроб 1082

17. Стефан Лазаров, редник от 22-и пехотен полк, починал на 26.07.1917 г., гроб 1108

18. Санде Н. Джамбазки, ефрейтор от 54-и пехотен полк, починал на 18.07.1917 г., гроб 1111

19. Никола Ст. Ватахов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 15.03.1917 г., гроб 1151

20. Юрдан З. Беличинов, редник от 14-и пехотен полк, починал на 28.08.1917 г., гроб 1157

21. Митър Хр. Петрин, редник от 34-и пехотен полк, починал на 28.08.1917 г., гроб 1158

22. Никола Ат. Дюлгерски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 24.09.1917 г., гроб 1209

23. Иван Т. Илиев, редник от 85-и пехотен полк, починал на 28.09.1917 г., гроб 1211

24. Яким А. Войнов, старши подофицер от 14-и пехотен полк, починал на 12.10.1917 г., гроб  1224

25. Никола Г. Кочев, редник от 3-и пехотен полк, починал на 19.10.1917 г., гроб 1236

26. Петър Бл. Лейчинов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 24.11.1917 г., гроб 1289

27. Заре В. Иванчев, редник от 14-и пехотен полк, починал на 4.12.1917  г., гроб 1303

28. Борис П. Мончев, редник от 54-и пехотен полк, починал на 20.12.1917 г., гроб 1319

29. Никола Хр. Шавков, редник от 54-и пехотен полк, починал на 30.12.1917 г., гроб 1328

30. Александър М. Пешов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 2.02.1918. г., гроб 1358

31. Яким К. Тютюнов, редник от 68-и пехотен полк, починал на 10.02.1918 г., гроб 1364

32. Минко Хр. Минков, подпоручик от 62-и пехотен полк, починал на 12.04.1918 г., гроб 1397

33. Стоил П. Атанасов, ефрейтор от 54-и пехотен полк, починал на 5.05.1918 г., гроб 1404

34. Стоян Атанасов, редник от 54-и пехотен полк, починал на 29.05.1918 г., гроб 1415

35. Христо Карабашки, редник от 14-и пехотен полк, починал на 19.06.1918 г., гроб 1424

36. Яким Г. Янев, редник от 34-и пехотен полк, починал на 3.09.1918 г., гроб 1564А

37. Тано М. Ташков, редник от 64-и пехотен полк, починал на 7.08.1918 г., гроб 1478

38. Иван М. Якобарски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 29.08.1918 г., гроб 1498

39. Димитър Г. Инлигийски, редник от 14-и пехотен полк, починал на 31.08.1918 г., гроб 1500

40. Петър З. Йовев, редник от 22-и пехотен полк, починал на 2.09.1918 г., гроб 1504

41. Георги Петров, редник от 58-и пехотен полк, починал на 6.10.1918 г., гроб 1559

42. Георги Петров, редник от 17-и артилерийски полк, починал на 5.10.1918 г., гроб 1560

43. Димитър Стойчевич, редник от транспортна рота, починал на 11.10.1918 г., гроб 1578

44. Никола Ан. Николов, редник от 5-и пехотен полк, починал на 15.10.1918 г., гроб 1583

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...