Апел на македонските българи до Великите сили, Солун, 20 май 1878 година  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , ,Мемоар на българските църковно-училищни общини в Македония от 20 май 1878 година

...Всичкый българскый народъ ся зарадва като видѣ, че желаніята му се изпълниха и нуждыте му се удовлетвориха, и ный всыте българе въ Македонія съ силата на Св. Стефансый договоръ, чекахме съ големо нетърпеніе освобождението си отъ бѣснующето още надъ насъ Турско варварство. Но на мѣсто това, за голема жалъ виждаме, че местныте власты одъ една страна, и гръцкото духовенство отъ друга, съ различны срѣдства изнудиха отъ нѣкоы нашы невинны братія подписы, за да ги злоупотребатъ като увѣратъ Велыкыте Поручителны Сылы, че ужъ ный сме были гърци, и сме желаели само улучшено statu-quo, а не присоединеніето си съ новоучлеждаемото българско княжество. Това безнаказано подиграваніе съ нашыте подписы, сирѣчъ съ народното ни име и чувство, дълбоко наскърби всичкы ни особито при предпороженіето, че такво едно лѫжливо изявленіе отъ страната на Македонскиыте българе, можъ да ся е вече подало и на Ваше Високопревосходителство...

...за да се опредѣли, ако би било нужно, една комисія, която ще може най-здраво и най-безпристрастно да испита и да се увѣри на местото, че нашыте желаниія и нужди сѫ общиы и неразлучны съ тыя на на
шыте братія бльгаре, които населяватъ Мізія и Тракія, и съ таковъ начинъ да прѣстанатъ еднажъ за всякога безсрамнытѣ викове на незначителный помежду ни грьцки елементъ...

Μια έκκληση από τους Βούλγαρους στη Μακεδονία προς τις Μεγάλες Δυνάμεις παρακαλώντας να μην τους χωρίσουν από την Βουλγαρία την κοινή τους μητέρα γη.
Μάιος  20η 1878

...Ολόκληρος ο Βουλγαρικός λαός χάρηκε καθώς είδε ότι εκπληρώθηκαν οι επιθυμίες του και οι ανάγκες του ικανοποιήθηκαν και όλοι εμείς οι Βούλγαροι στην Μακεδονία,  καθώς μπήκε σε ισχύ η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία την απελευθέρωση μας  από την λυσσασμένη Τουρκική βαρβαρότητα που ακόμα μας ασκείται. Αλλά αντ αυτού, με μεγάλη μας λύπη βλέπουμε ότι οι τοπικές Αρχές από την μιά μεριά και οι Έλληνες πνευματικοί από την άλλη, με διάφορα μέσα κατάφεραν να αποσπάσουν με δόλο από αθώα αδέρφια μας υπογραφές, για να τις χρησιμοποιήσουν με άσχημο τρόπο καθώς μ αυτές θα βεβαιώσουν τις Μεγάλες Δυνάμεις, ότι δήθεν είμαστε Έλληνες και επιθυμούμε  μόνο ένα καλύτερο  Στάτους-Κβο και όχι την προσάρτηση στο πρόσφατα ανεξαρτητοποιημένο Βουλγαρικό Βασίλειο. Αυτός ο ατιμώρητος χλευασμός με τις υπογραφές μας, δηλαδή με το Εθνικό μας όνομα και συναίσθημα, πλήγωσε βαθειά όλους εμάς, ειδικά καθώς μπορεί μια τέτοια ψεύτικη δήλωση από την μεριά των Βούλγαρων της Μακεδονίας να έχει υποβληθεί και προς την Εξοχότητά σας...

....Για να οριστεί, εφόσον χρειαζόταν, μία επιτροπή η οποία θα μπορεί με κατηγορηματικό και αμερόληπτο τρόπο να εξετάσει και να διαπιστώσει επιτόπου ότι οι δικές επιθυμίες και ανάγκες είναι κοινές και όμοιες με αυτές των αδερφών μας Βούλγαρων που κατοικούν σε Μισοία και Θράκη και μ αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν μιά για πάντα οι αδιάντροπες κραυγές της ασήμαντης εδώ Ελληνικής μειοψηφίας...


ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΕΛΕΣΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1868
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΠ ΣΤΟΥΛΕΦ, ΑΝ. ΓΚΕΟΡΓΚΟΦ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΥΜΝΙΣΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1870 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΡΟΥΜΝΙΣΚΙ  Σ. ΤΙΜΟΦ,  Κ.ΡΟΥΣΟΒΙΤΣ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1870 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΚΟΠΣΚΙ Η. ΚΑΡΑΓΚΙΟΡΓΚΟΦ, Τ. ΣΤΕΦΚΟΒΙΤΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΙΤΟΛΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΙΛΕΠΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΙΛΕΠΣΚΙ  ΧΡΙΣΤΟ ΙΛΙΟΦ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΕΓΚΟΤΙΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1871  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΙΚΒΕΣΚΙ  Α. ΑΡΣΟ, Χ. ΝΙΚΟΛΟΦ, Χ.ΦΟΥΚΑΡΑ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΓΕΥΓΕΛΙΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1871 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΕΥΓΕΛΙΣΚΙ Γ. ΜΠΑΙΑΛΤΣΑΛΙ, Η. ΝΤΟΓΚΑΝΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΥΚΟΥΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΥΚΟΥΣΚΙ Α.Χ. ΣΤΟΙΚΟΦ,Μ.Χ. ΝΤΙΝΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΟΛΟΥΝΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΟΛΟΥΝΣΚΙ ΠΑΟΥΝΤΣΕΦ ΝΙΚΟΛΑ, Η. ΣΤΟΙΑΝΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΠΑΤΑΣΚΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΠΑΤΑΣΑ Μ. ΡΙΖΟΦ,Ρ. ΝΤΟΜΠΡΕΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΕΤΟΒΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1869 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΤΟΒΣΚΙ ΙΚΟΝΟΜ ΠΑΠΑ,ΣΕΡΑΦΙΜ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΥΜΑΝΟΒΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1870 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΥΜΑΝΟΒΣΚΙ ΠΑΠΑΣ ΜΠΟΖΙΝ Δ. ΙΒΑΝΟΦ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΡΑΝΤΟΒΙΣ Χ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΦ, Χ. ΙΚΟΝΟΜΟΦ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΟΝΤΕΝΣΚΙ Τ. ΣΤΟΙΑΝΟΦ, Η. ΜΠΕΖΟ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕΡΣΚΟ-ΜΕΛΝΙΤΣΚΟ-ΝΤΡΑΜΣΚΟ-ΝΕΒΡΟΚΟΠΣΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ Σ. ΣΑΜΑΝΤΖΙΕΦ,Γ. ΛΙΟΥΝΤΙΧΟΒΣΚΙ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΙΤΣΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΤΡΙΤΣΚΙ Σ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ, Γ. ΟΥΡΟΥΜΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΕΒΡΟΚΟΠΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΤ. ΧΙΣΑΡΣΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΤ. ΧΙΣΑΡ ΠΑΠΑΣ  Δ. ΚΑΡΠΟΒΣΚΙ, Η. ΓΚΟΛΑΓΚΑΝΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΙΠΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΙΟΥΝΣΤΕΝΤΙΛΣΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΠΣΚΙ Μ. ΠΑΝΑΙΟΤΟΦ, Λ.Χ. ΝΤΙΜΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΕΡΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕΡΣΚΙ Η. ΚΑΣΑΡΟΦ, Η. ΜΠΡΑΤΑΝΟΦ.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΤΡΑΜΣΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΤΡΑΜΣΚΙ Π.ΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΑΝΟΦ.
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 ΜΑΙΟΣ 1878.

This entry was posted on вторник, март 03, 2015 at вторник, март 03, 2015 and is filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...