Тамо долу в жална Македония  

Posted by IllustrationBeloMore in ,


Тази случка е окървавила историята ни някъде из Егейска Македония. Сподели ми я операторът Александър Караджов от Благоевград. Не ме занимаваха подробности, завладя ме духът и саможертвата на четниците. И се доверих на художественото въображение. В чест на 111-та годишнина на Илинденско-Преображенското въстание предоставям разказа на „Илюстрация Бело море“ с признание за хората, отдали се на порива да възкрасят паметта за дедите.


Бог да прости героите, вечна им памет!

Владимир Каперски

ТАМО ДОЛУ В ЖАЛНА МАКЕДОНИЯ
 
Високо в Паяк планина...
Тамо долу в жална Македония бой се бие четата на млад войвода. Пуста судба на посия ги завлича, лют аскер ги среща, фърля огин и патрони. Падат първи клети момци, други легат зад камене, вадат пушки, револвери, па отвръщат на аскеро. Млад войвода жарки думи реди:
- Бийте се безстрашно, братя, борбата ни е свещена, оти искаме свобода, правдини да върнем на народо!
После млад войвода Бога моли:
- Боже, мили Боже, дай ни итрост, сили смелост, врагот да надвием, земя да си освободим!
Ала четата е мала, а аскер брой нема и налита от вси страни, пъклен обрач яко стега, млад войвода се провиква:
- Момци, братя смели, да се качваме нагоре по ридо Свети Илия, че душманинот безчет е и не можем обрач да разкинем!
А аскер си жал не знае, стръвно фърля във битка, командир им върло вика:
- Напред воини на Аллаха, до крак неверниците да изколим!
И борбата все по-люта става, гинат четници, войници падат, кървав танец се загърчва на ридо Свети Илия, стонове раздират небо и проклятия долове клатат. На самия връх съдбовен черквица се гуши и надежда сетна дава, момци да потули. За комити пат назаде нема, освен висине да гонат и нагоре брод да терат. А аскерот обрач стега, ядно пъпли нанагоре, солзи мрежат светли очи на войвода, ала той не иска страх да дави сърца на комити, па последна воля си нарежда:
 - Вие, що сте живи, влизайте во църквицата наша, зидовете й свещени да ни бидат сетната закрила!
Четата на Ичко (Христо) Димитров
И момци отварат портичката стара, влизат вътре, па се кръстат и нарипват по прозорци, та от тамо огин фърлат. А аскерот мира нема, досам черквица се  скупчва и изстрелва залпове злокобни по стените древни. И тогава млад Момчил на войвода проговаря:
- Бре, войводо, битка губим, ала язе сакам да живея, оти имам малки деца и женица млада.
А войвода го поглежда, глава клати, дума не отронва. Сваля Момчил бела риза и на пушка я закичва, и врата открехва, а врата злокобно стене, после гръм пронизва небо и Момчил во кърви пада.
И комити се смълчават, и с очи войвода питат що да чинат, изход нема в битката неравна.
- Изход има... – вели им войвода, в ред си гледа момци, а последния запитва:
- А бре, клето момче, млад комито, как те викат?
- Митре.
- Бегай, Митре, под иконата на Свети Димитрия!
Под светията небесен Митре си застава, а войводата с наган револвер у глава го стреля и се Митре кротко свлича под олтаро окървавен.
Момци бледнат, мълком си войвода гледат.
- Ти бре, пита втори пат войвода – чие име носиш!
- На Светия Георги.

Па си тръгва жален Георги под иконата на Свети Георги, там се спира и войвода право в очи гледа. Гръм раздира сводове черковни..
И курбанът страшен продължава, по реда си падат скръбни момци, Коле под Свети Никола, Мише под Архангел Михаил, Ванче свлича се пред образо на светецо Рилски.
Сам самин сред черква висва млад войвода, а сълзи му капат от очи му светли, небо гърми, плаче гора, а войвода сам си пита себе:
- Как са те кръстили твоя майка и твой татко, бре войводо, грешна главо?
И си тихо отговаря:
- Ристо.
Па застава Ристо пред лицето на Христос Спасител и изрича думи сетни:
- Прости, Боже!
И си рипва млад войвода Ристо по стълба на камбанарията висока, и нагоре се катери, стига под камбана звънка, мота въже окол шия, рипва нанадоле и си силно висва. Тело му се люля, а камбана страшно бие над села и над чукари, и войводска душа литва през камбанария, гони в небо души на другари.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...