Битката на Ножот от 14 юли 1907 година  

Posted by IllustrationBeloMore in ,


Тодор Дочев, Тодор Т. Чалницки, Михал Гюров, Койчо Славов, Петко Буналов и Димитър Дойчинов от Стара Загора, Тане Николов от Хасково, Владимир Куртев от Плевен, Константин Кюркчиев от Преколница, Кюстендилско, Петко Койчев от Панагюрище, Никола Василев и Георги Дочев от Казанлък, Никола Болгуров, Костантин Аврамов и Никола Пенев от Чирпан, Петко Д. Бойчев, Тоню Желев и Неделчо Монев от с. Свобода, Старозагорско, Никола Тенев от Крънча и Колю Тенев от с. Любенова махала. Това са част от имената на героите от Свободна България, участвали в Битката на Ножот на 14 юли 1907 година. В това сражение загиват 67 четници, 45 от които загиват на самия връх, други 10 четници са убити в подножието на връх Ясенова глава, 6 души падат при изтеглянето от върха, 1 четник е застрелян на Мирчовата позиция, 4 други четници са обградени и убити в един плевник.

Геройската смърт на четници бързо става световна новина и обикаля целия свят. Направено е сравнение между непоколебимостта на четниците пред смъртта и отказа им да се предадат на многократно превъзхождащите ги турски части със самурайския боен кодекс, който отрича попадането в пленничество на бойците. Христо Силянов пише в двутомната си история на борбите на македонските българи за свобода следното:

“Изведнажъ чуката почернѣ отъ аскеръ. Всйницитѣ останаха вцепенени отъ страшното зрелище. До спокойнитѣ лица на убититѣ презъ деня, гърчеха се още въ конвулсии самозастреляли се комити, съ свежа още кръвь по челата, трупове въ най-различни пози, откѫснати крака, рѫце. . . Намѣриха се, обаче, и аскери, които се отдадоха на грабежъ, съблазнени отъ облѣклото и обущата на убититѣ четници. Пристигна и майорътъ. Яви се и италианския жандармерийски офицеръ Луци. Безмлъвно Енверъ обходи бойното поле, покъртенъ отъ виденото. Съгледалъ нѣкои мародерствуващи войници, майорътъ насочи револверъ противъ тѣхъ, изруга ги а после се обърна къмъ аскера:


— Никой да не смѣе да се докосне и оскверни героитѣ. .. Виждате ли, какъ комититѣ презиратъ смъртьта!... Биятъ се и мратъ като герои.

Три почетни залпа се дадоха въ въздуха...”

Силянов, Христо. Освободителните борби в Македония Т. II, София 1943, стр.533-542.

This entry was posted on вторник, юли 15, 2014 at вторник, юли 15, 2014 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...