Книгата "Воден през вековете"  

Posted by Kokice in , , , , , ,

 Никола Филипов е потомък на бежанци от ениджевардарските села Грубевци и Аларе. Издава книгите "Воден през вековете" и "Свети Кирик-Горни Воден- Долни Воден", в които изследва историята на селата Горни и Долни Воден, като особено място отделя на периода, свързан с установяването на стотици бежанци от Беломорието. Освен историята на посочените села, сега квартали на Асеновград и на манастира "Св.Кирик", в книгата са разгледани и проблемите на бежанците от Македония и Тракия, описание на района и селищата откъдето те са дошли. "Още в прогимназията започнах да записвам някои спомени и да си водя дневник, защото се страхувах че един ден всичко това ще бъде забравено." - споделя Никола Филипов, който, освен спомени, успява да запише ениджевардарските говори в автентични приказки, поговорки и песни, звучали някога в този край. В книгата е включен и интересен снимков материал.

С легендарната Паяк планина са свързани
някои от записаните песни в книгата.


Приматарче вика, бре, мале,
на горната мала.

Сакам да ми купиш, бре, мале,
момите шо носат.

На кръстче коланче, бре, мале,
на гушка герданче.

Колай за купейне, бре, керко,
ама (пусти) пари нема.


Песента е изпълнена от: Трайо Дим. Пройчев от Кониково, 1970 г., в: Филипов, Никола. Воден през вековете, ЕКОБЕЛАН, 1996

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...