100 години от геройската смърт на войводата Васил Чекаларов  

Posted by Kokice in , , ,


По повод 100 годишнината от геройската смърт на войводата, публикуваме статията за него поместена в Македонски Алманахъ, издание на Ц.К. на МПО и на "The Macedonian Tribune", редактор Петър Ацев, 1940, стр.162.
Легендарният костурски войвода Васил Чекаларов е родом от село Смърдеш, Костурско. През Илинденското въстание той се отличи не само като неустрашим революционер, но и като бележит стратег. Нему бе поверено главното командуване на въстаническите сили в Костурски район.

През време на Междусъюзническата война Чекаларов командуваше партизански отред, с който успя да се промъкне в тила на гръцката армия. Той загина геройски на 9 юли 1913 година в сражение с едно гръцко войсково отделение. Атинският вестник „Емброс” публикува твърде интересна статия за смъртта на Васил Чекаларов, изпратена през м. Юли от село Невеска. Авторът на тая статия, подпоручикът от гръцката армия Михалакопулос между другото казва и следното:

„Страшният Чекаларов, който в продължение на 20 години плашеше Корещата, затваряше гръцките училища, не е вече между живите.”

След като описва местото, в което е станало сражението, в което загина Чекаларов, подпоручик Михалакопулос продължава: „ И ето, в най-големия разгар на сражението още неколко куршуми улучват Чекаларова в гърдите. Залегнал в импровизираната от него позиция, той извади памук и се мъчеше да запуши с него смъртоносните си рани. Той напрегна последни сили, издигна се, изправен на хендека и стреляше със своя голям маузеров пистолет върху всеки войник, който се приближаваше до хендека. Той стреляше, макар и премалел. Неговите куршуми не го лъжеха. Лежат пред него левенти юнаци и андарти...Отначало се издигна окървавената му глава, покрита с буйно, красиво къдрава коса, по-после се издигна и телото и като се улови за близкото до него дърво, се изправи. Така Чекаларов наистина беше много страшен.„

Един от гръцките капитани, след като свършило сражението е отсекъл главата на Чекаларов, която е била разнасяна от гръцките военни и андарти с викове: „Нема го вече Чекаларов, нема я вече Македония!”

Васил Чекаларов е патрон на Mакедонската политическа организация в Толедо, Охайо.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...