Коледа / Κόλεντα  

Posted by IllustrationBeloMore in , , ,

"Ой, Коледо, мой Коледо,
родило се Боже чедо..."

Коледни обичаи от Ениджевардарско

Коледари, снимка от http://www.ihsofia.com
Коледните адети ги зафатувахме от денот 23 декември. От смоква си правеше кукударката и сурвачката, шарена со пушък, църно-бела. Пак тогава, а некои и още от по-напред бериха пърнари за огинот, дур некой ги крадеха от други куйки да има повеке за них. Рано на вечерта го палиха огинот. То требуваше да дръже до дзастрата на 24 декември. Зеваха пепел и я носиха на кокошарникот, да дават пилищата повеке яйца. Огин гореше и во всека мала, клаваха вино и постно ядейне за собраните люде. Во сека куйкя колеха бишка и пиле за Божик. На вечерта децата коледари си бериха и одеха от куйка на куйка да викат "О, о Коледа Бабо!". Во Пазар децата я казваха песната: " Замъчи се Божа майка, от Игнажден до Коледа..." Сите им даваха колаци. Кога си бериха да въртат по куйките на Сурва – Нова година, тогай им даваха повеке работи – ореи, костейна, ябълки. На Бъдник клаваха дебело дърво на оджакот да горе 12 дена до 6 януари. Нам го клаваха на шадраванут или на реката. Жените правиха баница и я носиха на църквата, я раздаваха една на друга.


Кукударка и Сурвачка (вляво) от Ениджевардарско
Во сека куйкя печиха погача на пепел. Клаваха внътре паричка. Та паричката я клаваха нам на котелут, шо мълздеха, да дават овците и кравите  повеке млеко. Съте се бериха на синията, погачата се чупеше за секой по парче, се клаваше постно ядейне. Две колаци се клаваха пред иконата и седиха там до 6 януари, за да ги ядат тогава животните. Най-старата баба зеваше по малце от ядейнето, одеше до вратата и викаше три пъти :" Ела, Бъдник да вечераме!". Имаше адет да вечераме бързо, преди да залаят кучийната. Синията оставаше пълна целата нойкь.

Κόλεντνι ομπιτσάι οτ Ενιτζεβάρντρασκο

Κόλεντνιτε αντέτι γκι ζαφατούβαχμε οτ ντένοτ 23 Ντεκέμβρι. Οτ σμόκβα σι πράβεσε κουκουντάρκατα ι σουρβάτσκατα, σάρενα σο πούσακ, τσέρνο-μπέλα . Πακ τογκάβα, α νέκοι όστε οτ πο-ναπρέντ μπέριχα παρνάρι ζα όγκινοτ, ντούρ νέκοι γκι κράντεχα οτ ντρούγκι κούικι ντα ίματ πόβεκε ζα νίχ. Ράνο να βετσέρτα γκο πάλιχα όγκινοτ. Το τρεμπούβασε ντα ντράζε ντο τζάστρατα να 24 Ντεκέμβρι. Ζέβαχα πέπελ ι ια νόσιχα να κοκοσάρνικοτ, ντα ντάβατ πίλιστα πόβεκε  ιάιτσα. Όγκιν γκόρεσε ι βο βσέκα μάλα, κλάβαχα βίνο ι πόστνο ιάντεινε ζα σομπράνιτε λιούντε. Βο σέκα κουίκια κόλεχα μπίσκα ι πίλε ζα Μπόζικ. Να βετσέρτα ντετσάτα κολεντάρι σι μπέριχα ι όντεχα οτ κούικια να κούικια ντα βίκατ “Ο, ο, Κόλεντα Μπάμπο!”. Βο Πάζαρ ντετσάτα ια κάζβαχα πέσνατα “Ζαμάτσι σε Μπόζα μάικα, οτ Ιγκνάζντεν ντο Κόλεντα”. Σίτε ιμ ντάβαχα κολάτσι. Κόγκα σι μπέριχα ντα βάρτατ πο κούικιτε να Σούρβα – Νόβα Γκοντίνα, τόγκαι ιμ ντάβαχα πόβεκε ράμποτι – ορέι. κοστέινα, ιάμπαλκι. Να Μπάντικ κλάβαχα ντεμπέλο ντάρβο να οντζάκοτ ντα γκόρε 12 ντένα ντο 6 Ιανουάρι. Ναμ κλάβαχα να σαντραβάνουτ ίλι να ρεκάτα. Ζένιτε  πράβιχα μπάνιτσα ι ια νόσιχα να τσάρκβατα, ια ραζντάβαχα εντνά να ντρούγκα.

Βο σέκα κούικια πέτσιχα  πογκάτσα να πέπελ. Κλάβαχα βάτρε παρίτσκα. Τα παρίτσκα ια κλάβαχα ναμ να κότελουτ, σο μάλντζεχα, ντα ντάβατ όβτσιτε ι κράβιτε πόβεκε μλέκο. Σάτε σε μπέριχα να σινίιατα, πογκάτσατα σε τσούπεσε ζα σέκοι πο παρτσέ, σε κλάβασε πόστνο ιάντεινε. Ντβέ κολάτσι σε κλάβαχα πρέντ ικόνατα ι σέντιχα ταμ ντο 6 Ιανουάρι, ζα ντα γκι ιάντατ τογκάβα ζιβότνιτε. Ναι-στάρατα μπάμπα ζέβασε πο μάλτσε οτ ιαντέινετο, όντεσε ντο βράτατα ι βίκασε τρι πάτι : “ Έλα Μπάντικ ντα βετσέραμε!”. Ίμασε αντέτ ντα βετσέραμε μπάργκο, πρεντί ντα ζαλάιατ κουτσίινατα. Σινίιατα οστάβασε πάλνα τσέλατα  νόικα.

This entry was posted on неделя, декември 25, 2011 at неделя, декември 25, 2011 and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...