Етнографски карти на Балканите и Македония (част 1) - Εθνογραφικοί χάρτες των Βαλκανίων και της Μακεδονίας (Μέρος πρώτο)  

Posted by IllustrationBeloMore in , , , , ,

Етнографията е историческа наука, която изучава културните, езиковите, битовите и религиозните прилики и различия между отделните общности. Върху основата на етнографските близости между общностите се формира националната идея на държавите през 19-20 век. Опитите за създаване на еднонационални държави, обхващащи всички територии в мнозинство населено от еднородно население, станаха повод за етнически конфликти през целия 20 век.

Етнографските карти, редом със статистическите преброявания на етническите малцинства в райони и области са в основата за претенциите на дадена държава за национално обединение.  Балканските страни Сърбия, Гърция и България проявяват желание да присъединят към държавите си областите от Османската империя с мнозинствено сръбско, гръцко или българско население. На базата на това те определят завоевателната си политика и спрямо Македония.

Развитието на Македонския въпрос дава стимул на редица европейски изследователи да направят обиколки и проучвания в областта и да публикуват своите трудове, които от своя страна да послужат за правилното разбиране на политиките на балканските държави. Условно в три периода могат да се разделят тези проучвания: до създаването на модерните балкански страни Сърбия, Гърция и България, т.е. до 1878 година; вторият период обхваща борбата между страните за преразпределение на земите на Османската империя на Балканите до 1918 година, а третият период обхваща периода от края на Първата световна война до началото на Студената война, когато геополитически света се разделя на две части.

Дори днес етнографията играе своята роля, когато дадена държава се стреми да докаже наличието на собствено малцинство в съседна страна или пък да опровергае наличието на чуждо малцинство в своите собствени граници. Тук ви представяме една голяма колекция от етнографски трудове, публикувани в периода 1842-1942 година.

Εθνογραφικοί χάρτες των Βαλκανίων και της Μακεδονίας

Η Εθνογραφία είναι η ιστορική επιστήμη, η οποία μελετά τον τρόπο ζωής, τις πολιτιστικές, γλωσσικές, και θρησκευτικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων. Πάνω στην βάση των εθνογραφικών ομοιοτήτων ανάμεσα στις κοινότητες οικοδομείται η Εθνική ιδέα των κρατών στην διάρκεια 19-20 ου αιώνα. Οι προσπάθειες για την δημιουργία κρατών στην βάση ενός έθνους, που να περικλείουν όλες τις περιοχές που στην πλειοψηφία τους κατοικούνται από ομοιογενή πληθυσμό, έγιναν αφορμή για εθνικές συγκρούσεις στην διάρκεια όλου του 20 ου αιώνα.

Οι εθνογραφικοί χάρτες μαζί με τις στατιστικές απογραφές των εθνικών μειονοτήτων σε περιοχές και περιφέρειες γίνονται στην βάση απαιτήσεων υπαρχόντων κρατών για εθνική ενοποίηση. Τα Βαλκανικά κράτη Σερβία, Ελλάδα και Βουλγαρία εκδηλώνουν την θέλησή τους να εντάξουν στις επικράτειές τους περιφέρειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με πλειοψηφία Σερβικό, Ελληνικό ή Βουλγαρικό πληθυσμό. Πάνω σ αυτή την βάση καθορίζουν επιθετική πολιτική και σε σχέση με την Μακεδονία.
Η ανάπτυξη του Μακεδονικού θέματος δίνει το ερέθισμα σε σειρά Ευρωπαίων ερευνητών να κάνουν περιοδείες και μελέτες στην περιοχή και να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους, που με την σειρά τους θα χρησιμεύσουν για την σωστή κατανόηση της πολιτικής των Βαλκανικών κρατών. Με κάποιους περιορισμούς, οι μελέτες αυτές μπορούν να χωριστούν σε 3 περιόδους : ως την δημιουργία των σύγχρονων Βαλκανικών κρατών, δηλαδή το 1878, η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει τον αγώνα ανάμεσα σ αυτά τα κράτη να διαμοιράσουν την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια ως το 1918, ενώ η τρίτη καλύπτει την περίοδο από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ως την αρχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο γεωπολιτικός κόσμος χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. 
 
Ακόμα και σήμερα η εθνογραφία παίζει τον δικό της ρόλο, όταν κάποιο κράτος επιδιώκει να αποδείξει την ύπαρξη δικής του μειονότητας σε γειτονικό κράτος ή πάλι να διαψεύσει την ύπαρξη μειονότητας γειτονικού κράτους στην δική του επικράτεια. Εδώ παρουσιάζεται μεγάλη συλλογή από εθνογραφικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 1842-1942.


Етнографски карти в периода 1842-1878
Εθνογραφικοί χάρτες της περιόδου 1842-1878

Карта "Slovansky zemêvid" от 1842 г. на Павел Йозеф Шафарик - словашки филолог, етнограф,
литературен историк и поет.
Χάρτης "Slovansky zemêvid" από το 1842 του Πάβελ Ιόζεφ Σαφαρίκ - Σλοβάκου φιλολόγου, εθνογράφου, λογοτέχνη ιστορικού και ποιητή.
Густав Комбст. Етнографска карта на Европа. 1843 г.
Γκούσταβ Κόμπστ. Εθνογραφικός χάρτης της Ευρώπης, 1843.
Карта от "Physikalischer Atlas, Berghaus", 1847 г., на Ами Буе - френски и австро-унгарски геолог
Χάρτης  "Physikalischer Atlas, Berghaus", 1847, του Αμί Μπουέ - Γάλλου και Αυστρο-Ούγγρου γεωλόγου.
Карл фон Шпрунер. Европа според народностните и езикови граници. 1854 г.
Κάρλ Φον Σπρούνερ. Η Ευρώπη σύμφωνα με τα έθνη και τα γλωσσικά σύνορα, 1854.

Карта от "Ethnographie de la Turquie d'Europe", 1861 г., от Гийом Лежан - френски пътешественик и дипломат.
Χάρτης  "Ethnographie de la Turquie d'Europe", 1861, του Γκιγιόμ Λεζάν - Γάλλου περιηγητή και διπλωμάτη.

Карта на "Славянско благотворително общество" от 1867 на Михаил Ф. Миркович - руски генерал-лейтенант, началник щаб на Виленския военен окръг

Χάρτης "Славянско благотворително общество", 1867, του Μιχαίλ Φ. Μίρκοβιτς – Ρώσου Αντιστρατήγου, Αρχηγού Επιτελείου της στρατιωτικής περιοχής του Βίλεν

Карта от книгата "The Turks, the Greeks and the Slavons.
Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe", 1867 г., на Джорджина Макензи и Аделина Ърби - британски пътешественички и филантропи

Χάρτης από το βιβλίο "The Turks, the Greeks and the Slavons.Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe", του 1867 των Τζορτζίνα Μακένζι και Αντελίνα Άρμπι, Αγγλίδες φιλάνθρωποι και περιηγήτριες
Казимир Деламар. Езикова, етнографска и съвременна политическа карта на Източна Европа. 1868 г.

Καζιμίρ Ντελαμάρ. Γλωσσικός, Εθνογραφικός και σύγχρονος πολιτικός χάρτης της Ανατολικής Ευρώπης, 1868

Карта от "Мара Slovanskègo Svèta", 1868 г., на Карел Яромир Ербен - чешки историк, картограф, поет и писател

Χάρτης "Мара Slovanskègo Svèta", 1868 απο τον Κάρελ Ιαρομίρ Ερμπέν – Τσέχου ιστορικού, χαρτογράφου, ποιητή και συγγραφέα

Карта от "Petermanns Geographische Mitteilungen", 1869 г., на  Аугуст Петерман - немски географ и картограф

Χάρτης από το "Petermanns Geographische Mitteilungen", 1869, του Αουγκούστ Πέτερμαν – Γερμανού γεωγράφου και χαρτογράφου
Карта на "Atlante scolastico per la geografia politica e fisica, Carta de’ popoli europei, tav. n. 14, G. Perthes-Gotha, ed. 1873", на Stieler-Berghaus E.

Χάρτης "Atlante scolastico per la geografia politica e fisica, Carta de’ popoli europei, tav. n. 14, G. Perthes-Gotha, ed. 1873", του 1873 απο τον Στίελερ Μπεργκχάους Ε.Карта от "Nouvelle Géographie Universelle", 1876 г., на Елизе Реклю - френски географ, анархист и революционер

Χάρτης "Nouvelle Géographie Universelle", 1876 του Ελιζέ Ρεκλιού, Γάλλου γεωγράφου, αναρχικού και επαναστάτη
Джордж У. Бейкън. Етнографска карта на Европа. около 1877 г

Τζόρτζ Υ. Μπέικαν. Εθνογραφικός χάρτηςτης Ευρώπης γύρω στα 1877
.

Карта от "K. K. Geographischen Gesellschaft", 1877 г., на Карл сакс - австро-унгарски дипломат в Цариград

Χάρτης από το "K. K. Geographischen Gesellschaft", 1877 του Κάρλ Σάκς – Αυστρο-Ούγγρου διπλωμάτη στην Κωνσταντινούπολη
Карта от "Les Grecs de l’Empire Ottoman. Etude Statistique et Ethnographique", 1877 г., на А. Синве - френски историк и етнограф, използвал данни за направа на картата от Цариградската патриаршия

Χάρτης  "Les Grecs de l’Empire Ottoman. Etude Statistique et Ethnographique", 1877, του Α. Σινβέ – Γάλλου ιστορικού και εθνογράφου που χρησιμοποίησε στοιχεία απο το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης για να τον φτιάξει


Карта "Ethnic map of Europe Turkey and Greece", 1877 г., на Йоанис Генадиус - гръцки етнограф, издадена от английския картограф Едуард Станфорд

Χάρτης "Ethnic map of Europe Turkey and Greece", 1877, του Ιωάννη Γενναδίου – Έλληνα εθνογράφου που εκδόθηκε από τον Άγγλο χαρτογράφο Έντουαρτ Στάνφορντ
Следва продължение - Υπάρχει συνέχεια

This entry was posted on вторник, ноември 08, 2011 at вторник, ноември 08, 2011 and is filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...