Воденска българска църковно-училищна община  

Posted by IllustrationBeloMore in , ,

"Не е, прочее, Българската Екзархия, която създаде българските църкви и училища в Македония, а предимно тия последните беха, които създадоха Българската Екзархия..."

Мемоарът на българските
църковно-училищни общини
в Македония от 20 май 1878 година
Българските църковни общини в Македония са гражданско-църковно сдружения на българите екзархисти в областта. Повечето такива общини са създадени в средата на 19 век по време на борбата за българска църковна независимост и постепенно се отделят от Цариградската патриаршия, за да преминат в лоното на Българската екзархия, създадена през 1870 година. За времето на съществуването си църковните общини се явяват единствен двигател за развитието на културата и просветата на македонските българи и за дълго време са единствените институции, чрез които се съхранява българщината. Членовете и' са избирани измежду местните първенци, а основна задача им е да подпомагат българските училища и църкви.

За силната им роля в българското възраждане в Македония говорят следните факти: Първите български общини са създадени в средата на 19 век, 20-30 години преди създаването на Българската екзархия. През 1878 година на Великите сили е изпратен Мемоар на българските църковно-училищни общини в Македония, над 20 на брой, с искане за прилагане на Санстефанския договор. След Балканските войни общините, останали на територията на Сърбия и Гърция, са затворени, а имотите им конфискувани.
Печати на Българската църковна и гражданска община и на Българското читалище във Воден (1870).

Една от най-трудно създадените български общини е тази в град Воден. Градът е седалище на патриаршистката Воденска епархия. Общината е официално призната от Османските власти през 1870 година, но първите опити са от 1863 година, когато започват броженията за отваряне на българско училище и за водене на църковни служби на старобългарски език. Митрополит Никодимос Воденски, за да противодейства на проекзархийското и на униатското движение в Енидже Вардар, допускал в църквите да се чете на български и дори самият той понякога водел проповедите си на местен български диалект. Воденчанинът Георги Гогов построява през 1865 година български параклис, през 1868 година отваря българско училище, а в началото на 1870 година открива българско читалище. Същата година година българската община е официално открита, за неин председател е избран Павел Божигробски (написал Кониковото евангелие на български с гръцки букви). Членове на общината са поп Туше, Георги Гогов, Иван Безовели (Йован Безо), Иван Занешев, Димитър Занешев, Христо Ножче, Христо Камче, Петър Божков Христо Занешев и други. В 1872 година българите насила взимат църквата „Свети Врач“, за да се служи в нея на български.


Българското училище във Воден
 в началото на 20 век.
В различно време в града преподават учителите Агапий Войнов, Търпо Поповски, Димитър Македонски, Станислава Караиванова и майка и' Неделя Петкова, воденчанките Екатерина Бодачева и Евтимица Църничкарова, отново Агапий Войнов, Димитър Франго от Богданци, Костадин Стефанов от Търново или Силистра, Костадин Маджуков от Ново село, Траян Кундураджиев, Петър Анчев от Прилеп и Димитър Стойчев от Одрин, както и Димитър Миладинов (автор на Български народни песни) и Георги Динков. Постепенно между 1882-1886 година училището във Воден се превръща от основно в трикласно с две дузини ученици. През учебната 1902/1903 година в околията има 20 основни и едно класно училище, с 38 учители и 1 400 ученици. За същата година гръцките училища са 19 основни и едно класно, с 35 учители и 935 ученици. Български училища има в селата Теово (1872), Острово (1880), Кронцелево (1863), Владово (1873), Жерви (1891), Месимер (1888), Почеп (1890), Вълкояново (1888).

Прочетете повече ТУК

This entry was posted on сряда, ноември 02, 2011 at сряда, ноември 02, 2011 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...