В началото бе Словото...  

Posted by IllustrationBeloMore in ,


 11 май -  св. св. Кирил и Методий

„За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен нашия бащин език чрез Евангелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863 година 11 май, като църковен празник на преподобните Кирил и Методий!”


Още в края на ІХ век Кирил и Методий са признати за свети равноапостоли, а най-ранните сведения за честване на 11 май като църковен празник на славянобългарските просветители датират от ХІІ век.


През Възраждането честването на делото на Солунските братя добива изключителна тържественост, излиза от рамките на църковен и училищен празник и се превръща в общонароден символ на борба за църковна независимост. Стари арменски летописи свидетелстват за честване на празника още през 1803 година в град Шумен. През 1851 година в епархийското училище, носещо името на светите братя в гр. Пловдив, празника е посветен на Св.св. Кирил и Методий като създатели на  на българската азбука. В следващите години почитането на делото на светиите на 11 май се отличава както с празнични литургии, така и с тържества по повод приключването на учебната година, символизиращи стремежа на цял един народ  към просвета, на които неизменно се произнасят слова от българските учители, изпълнени с благодарност към равноапостолите. Те звучат във всички краища на българското етническо землище, според запазени документи за тези събития, особено описателен от които е от Скопие през 1860 година.

Църквата "Св. Климент Охридски", Охрид
Стоян Михайловски написва текста на песента „Химн на Кирил и Методий” през 1892 година, който неизменно звучи до днес. С името на Кирил и Методий са осветени български църкви и училища, библиотеки, улици. 

Името „Св.св.Кирил и Методий”  носи и българската мъжка гимназия  в Солун, образовала, изградила и вдъхновила български учители,  просветители, църковни дейци, военен елит,  революционери, национални герои. Вълнуващо описание от последното празнуване на св.св. Кирил и Методий в Солун е оставила Царевна Миладинова, дъщеря на Димитър Миладинов и една от основателките на Солунската българска девическа гимназия:

"В нови и нови разкошни табла с ликовете на св. Кирила и Методия, в зеленина и в свежи гирлянди от цветя тънеше великолепната старинна сграда на Солунската българска мъжка гимназия – този най-южен беломорски символ на всебългарски и всеславянски духовен напредък от вековете, този гостоприемен замък, съграден от името и в името на двамата свети братя – първите наши духовни будители, чиято християнска култура, чиято старобългарска писменост свято пазиха и пазят дедите ни, бащите ни от най-далечни епохи, чийто жар и чийто свещен огън таим и ние днес, прикованите по подножията на родните ни балкани чеда на сегашната епоха след разгрома! Тази старобългарска писменост и старобългарска култура искаме ние днес да предадеме, колкото и слаби да сме, на грядущите поколения, както прикованият Прометей от отсрещния Олимп предаде горящия факел на събуждащото се човечество!.... Този всебългарски празник в Солун ни издигаше пред очите на целия свят. Чужденци, иноверци и друговерци почетваха с присъствието на свои официални представители паметта на светите солунски братя. На водосвета в двора на българската гимназия "Св. Кирил и Методий" в Солун бяха представителите на тогавашната власт, бяха и тези на френската, гръцката, еврейската общини.”

Днес из цяла Егейска Македония все още
се срещат икони на светиите, върху
които българската азбука е брутално заличена.

В църковната ни иконопис двамата равноапостоли са представени държащи разтворен свитък, на който е изписана българската азбука,  или заедно със своите ученици и българския княз Борис І. Въпреки че пред църквата „Св.св. Кирил и Методий” в Солун е издигнат новопостроен паметник, върху който са  гравирани буквите на българската азбука с някои  изключения, днес из цяла Егейска Македония все още се срещат икони на светиите, върху които българската азбука е брутално заличена.

This entry was posted on вторник, май 10, 2011 at вторник, май 10, 2011 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...